Visual artist
Website Petra van der Schoot .
/ home
/ about me
/CV
/ contact

titel: "..en toen zag ik de zeebodem in de wolken weerspiegeld" 2003
locatie Toussaintkade 55, Den Haag
korte omschrijving: Installatie bestaande uit twee panorama's: een tafelpanorama met kleine sculpturen in theaterale opstelling, lengte 25 meter, een fotopanorama, 25 lichtbeelden in een cilindrische ruimte, doorsnede 10 meter, van buitenaf aangelicht en van bovenaf via een wenteltrap in af te dalen.
opdracht: Op uitnodiging van Stroom, HCBK, Den Haag
materialen: zand, grond, hout, kool, glas, zeem, lood, zink, karton, plantmaterialen, watten, lucifers, plastic, leisteen, touw, spelden, klei en diverse huis, tuin en keuken materialen.
geluid/muziek: Piet-Jan van Rossum
tekst: Philip Peters, Petra van der schoot, Piet-Jan van Rossum
fotografie: Petra van der Schoot

"....en toen zag ik de zeebodem in de wolken weerspiegeld"

Is een verwijzing naar het lichaam dat door het rationele denken en behoefte aan voordeel en gewin, vervormingen ondergaat, in krampachtige houdingen gevangen wordt gevangen en door oneigenlijke motieven in de vrije beweging wordt gesmoord.
Het lichaam is geen gewillig materiaal dat zich als klei of was laat vormgeven, maar tot in al haar porien drager van diepe energetische inzichten in de oeroude traditie van leven & bestaan.
Op alles wat het lichaam van buitenaf krijgt aangesmeerd en opgelegd, fluistert ze innerlijk een sensitief helder betoog. Alles wat niet wordt gehoord wordt in het vlees,  in spieren en zenuwen neergeschreven.
In ons lichaam woekert rijkelijk geest, maar wij luisteren zelden.
Deze kaalslag tekent ons armzalige materiele denken,
Zij tekent een waanzin van deze tijd.

A centuries old body is talking to a young and restless drifting mind, trying to get its attention and bringing it to silence by making gestures, a theatrical way of showing its experience and wisdom in fysical adventures, tentions and scars. 

(~Den Haag, 1998-2003)

FOTOBOEK: Zie enkele pagina's van het Fotoboekwerk in progress: "..en toen zag ik de zeebodem in de wolken weerspiegeld". De installatie was de eerste verschijningsvorm van het werk, deze fotoboekvorm is de tweede maar definitieve verschijningsvorm van het werk.
(tekst van de uitnodiging: )
Enige jaren geleden kwam Petra van der Schoot bij Stroom met het utopisch plan een kelder te graven, direct onder het Panorama Mesdag. (zie: Ritueel van de Thuiskomst)
Vanaf het hoger gelegen plateau, zou men na het bewonderen van het geschilderde panorama eenvoudig met een liftje naar deze kelderruimte kunnen afdalen, waar geen daglicht maar kunstlicht en geen uitzicht maar een panoramisch inzicht is te ervaren. Voor de installatie “ ...en toen zag ik de zeebodem in de wolken weerspiegeld”, die  bestaat uit kleine ruimtelijke enceneringen, fotowerk en film in wording, wil van der Schoot nog een panoramaniveau lager gaan:
' We nemen hiervoor dezelfde route maar dalen, volgens de denkbeeldige as, nog een niveau dieper af, tot we bij de oever van de Lethe zijn aangekomen. Daar in het opgedroogde zand, staan we oog in oog met een verontrustend tafereel.'
TEKSTEN: Lees het informatieblad bij de installatie: teksten geschreven door Philip Peters, Petra van der Schoot en Piet-Jan van Rossum.
TENTOONSTELLINGSMUZIEK: luister een fragment van de compositie Piet-jan van Rossum.
VIDEOTOUR langs het tafelpanorama.

deeloverzichten

Overzichten

Fotopanorama

Link naar pagina Cibachroom's

Vanaf de brug

Stroom bulletin
Haagse Courant