Visual artist
Website Petra van der Schoot .
/ home
/ about me
/CV
/ contact

 
titel: Wandperformance: Ritueel van de Thuiskomst, partituur in 4 fases en 3 fraseringen. (Wallperformance: Ritual of the Homecoming, score in 4 fases and 3 phrases.)
locatie: Den Haag, 1994
korte.omschrijving: werk in boekvorm : partituur, uitvouwbare pagina's , tekst en tekening.
uitgave: 1994 HCAK, Den Haag
inleiding: Philip Peters, Jean van Wijk
ontwerp: Petra van der Schoot, Loes Schepers
druk: Albani, Den Haag
Prijs: Ideeën voor Den Haag, STROOM HCBK 1993
link: naar boekwerk >>>
link: tentoonstelling HCAK, stille veerkade, Den Haag >>>
thema:
Deze wandperformance is een partituur voor de zinnen en de verbeelding.This 'wallperformance' is a score for the senses and the imagination.
mail
-€ 20,- op aanvraag verkrijgbaar.

Het gegeven 'Stad', voorgesteld als een parcours van wanden, is niet alleen in letterlijke zin een trajekt waar wij ons dagelijks in begeven maar ook een moeilijke opgave waarbij we vanaf de eerste confrontatie genoodzaakt zijn steeds hoger op te klimmen voordat we in vogelvlucht over de wanden, de plaats kunnen bepalen van dat ene centrale punt dat wij vanaf dat moment ons 'thuis' noemen. Eenmaal bekeken vanuit dat centrale punt ontvouwt het stadsplan zich tot een 'uit' en 'thuis'-plan en schikt het begrip 'Stad' zich tot een proloog van de mogelijkheid om een deel van het begrip 'thuis' te kunnen definieren. "Het beoefenen van de wandperformance is een keldergebeuren, dat in afzondering, op de grens van licht naar duisternis plaatsvindt. De kelderruimte wordt gevormd door een hoge cilindrisch gesloten wand, waar je vanaf begaanbare grond niet uit eigen beweging, maar geleid door een 'verzinker', een dalende beweger, langs de denkbeeldige as in 'indaalt'. Eenmaal ingedaald toont de wand zich rondom als een volledige partituur van instructies en voorstellingsmateriaal. Fraseringen, fases, fysieke en mentale bewegingen vormen het skelet van een ritueel, waarbij de toeschouwer wordt verleid om in de rol van performer tot een voorstelling te komen."
"De wand performance 'Ritueel van de Thuiskomst' van Petra van der Schoot doet een voorstel voor een technisch-instrumentele rite. [...] Het is een partituur die een door haar ontworpen instrument voorschrijft: de gewaarwordingsmachine. Deze produceert geen tonen of klanken, maar condities voor gewaarwordingen[..]" (Jean van Wijk, zie inleidende tekst )
klik op de boekomslag voor een indruk van het ritueel